سايت تخصصي اميرالمومنين ابوتراب | شعر و متن ادبی سايت تخصصي اميرالمومنين ابوتراب | شعر و متن ادبی آخرين مطالب Copyright (C) 2011 www.aboutorab.com - All Rights Reserved. fa-IR سايت تخصصي اميرالمومنين ابوتراب | شعر و متن ادبی images/logo.jpg images/logo.jpg ذره ذره http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=2156 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=2156 ذره ذره همه دنیا به جنون آمده بود روح از پیکره ی کعبه برون آمده بود روشنا ریخت به افلاک حلولش آن روز کعبه برخاست به اجلال نزولش آن روز عشق او بر دل سنگیِ حرم غالب شد قبله مایل به علی بن ابی طالب شد از دل خانه علی رفت و حرم با او رفت کعبه در بدرقهاش چند قدم با او رفت قفس کعبه شکستهست دم پرواز است برو از کعبه که آغوش محمد باز است آینه هستی و با آینه باید باشی خانه زادِ پسر آمنه باید باشی همهی غائلهها گشت فراموشِ نبی کودکیهای علی پر شد از آغوش نبی مستی اهل سماوات دوچندان شده است عطر گیسوی علی خورده به تنپوش نبی تا بچیند رطب تازهای... - 1398/1/6 ایوان دلم http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=2155 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=2155 باید که تو را حضرت منّان بنویسد در حد قلم نیست که قرآن بنویسد هر دست گدایی که به سوی تو دراز است مفهوم قنوتی است که در بین نماز است سمت حرم توست دلم باز روانه \"ای تیر غمت را دل عشاق نشانه\" ایوان دلم خاک، طلایی بده مولا قدری به من خسته بهایی بده مولا آن چیست که در حج و طواف است...؟نشانه است \"مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه است\" تکفیر نما عقربه ی قبله نمارا چون اوست که سمت تو نشان داده خدا را احمد به خدا غیر علی یار نمی خواست پیغمبر ما همسفر غار نمی خواست رفتند به بیراهه و خوردند به بن بست \"تا بوده علی بوده و تا هست علی هست\" بر اسب سوار است قیامت شده بر... - 1397/12/7 خدا بود و علی (ع) بود http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=2153 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=2153 نه لوح و نه قلم بود نه ارض و نه سما بود خدا بود و علی (ع) بود علی (ع) بود و خدا بود نه حرف از من و ما بود نه ذکر تو و من بود علی (ع) بود علی (ع) بود که پیش از من و ما بود علی (ع) بود و قدم بود علی (ع) بود و عدم بود علی (ع) بود و ولایت علی (ع) بود و ولا بود نه چرخ و نه فلک بود نه حور و نه ملک بود علی (ع) حمد به لب داشت علی (ع) گرم ثنا بود نه جبریل امین بود نه گردون نه زمین بود نه این چار عناصر نه این هفت بنا بود علی (ع) سرّ نهان بود علی (ع) نور عیان بود علی (ع) پردهنشین بود علی (ع) چهرهگشا بود علی (ع) پیر سرافیل علی (ع) مرشد جبریل از او عقده گشا بود و بر این راهنما... - 1397/10/25 یا ابوتراب http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=2151 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=2151 ای دست اقتدارخدا ، فارسالعرب اصلا برای شان توتعبير يل کم است شد شهره در ميان عرب تک سواری ات آوازه های صاعقه ی ذوالفقاری ات ای آفتاب علم و يقين يا ابوتراب همواره در مدار تو دين يا ابوتراب صبح نگات شمس ضحی يا ابالحسن تار عبات حبل متين يا ابوتراب از ابتدای خلقت خود کسب فيض کرد درمحضرتو روح الامين يا ابوتراب مولای من ولايت تو ازازل شده با روح و جان شيعه عجين يا ابوتراب الطاف بیکران تو ای قبلهگاه جود میبارد از يسار و يمين يا ابوتراب در رستخيز صبح قيامت برای ما عشق تو است حصن حصين يا ابوتراب با عطر و بوی هر نفست در مشام شهر جاری... - 1397/10/14 با آل علی هرکه درافتاد برافتاد http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=2150 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=2150 ديشب به سرم باز هواي دگر افتاد در خواب مرا سوي خراسان گذر افتاد چشمم به ضريحِ شَهِ والا گهر افتاد اين شعر همان لحظه مرا در نظر افتاد با آل علي هر كه در افتاد بر افتاد! اين قبرِ غَريب الغُربا خسرو طوس است اين قبرِمُغيث الضُّعفا شَمس شُموس است خاكِ درِ او، مرجعِ ارواح و نفوس است بايد ز رَهِ صدق، بر اين خاك درافتاد با آل علي هر كه در افتاد بر افتاد! اين روضه ي پر نور، به جنّت زده پهلو مغز مَلَك از عطر نسيمش شده خوشبو بشنيد نسيم سحري رايحه ي او كز بوي بهشتيش، چنين بي خبر افتاد با آل علي هر كه در افتاد بر افتاد! حورانِ بهشتي زده اند،... - 1397/10/7 مهر رسولانه http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=2149 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=2149 ناگهان صومعه لرزید از آن دقّ الباب اهل آبادی تثلیث پریدند از خواب رجز مأذنهها لرزه به ناقوس انداخت راهبان را همه در ورطۀ کابوس انداخت قصۀ فتنه و نیرنگ و دغل پیوستهست نان یک عده به گمراهی مردم بستهست ننوشتند که باران نمی از این دریاست یکی از خیل مریدان محمد، عیسی است لاجرم چارهای انگار به جز جنگ نماند قل تعالَوا... به رخ هیچ کسی رنگ نماند به رجز نیست در این عرصه یقین شمشیر است بر حذر باش که زنّار، گریبان گیر است کارزارش تهی از نیزه و تیر و سپر است بهراسید که این معرکه خونریزتر است بانگ طوفانیِ القارعه طوفان آورد آنچه در چنتۀ خود داشت به... - 1397/6/17 شب است و... http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=2148 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=2148 شب است و غم و درد و الم و تابش مهتاب در آن شهر پر از ظلم به جز مردم یک خانه همه خواب ، همه خواب و جز هق هق آهسته یک مرد و یا ناله آرام دو سه کودک بی تاب اگر گوش کنی می شنوی زمزمه ریختن آب اگرچه همه خوابند ولی در دل آن خانه پر از ماتم و غوغاست که این شب ، شب بی مادری زینب کبری است شب اصلی ضربت زدن حضرت مولاست شب غسل گل یاس علی ، حضرت زهراست علی بود و یک زانوی لرزان علی بود و غم تازه یتیمان علی بود . و آن اشک روان ، سینه محزون پر از درد وآن گریه پنهان علی بود و یک یاس شهیده همان شیر خدا ،حیدر کرار و رنگی که ز رخسار پریده همان فاتح خیبر که... - 1396/11/16 الف مثل عشق http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=2140 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=2140 الف مثل عشق، مثل عزیز، عشق به عزیز، عزیز عشق فاطمه... عین مثل آب، عین آتش، آلام، اقیانوسی از آلام، اصلاً منشأ آلام، عین مثل آقا... ت ، تِ ی دو نقطه مثل طغیان، مثل طابوت طغیان دیده، مثل طاووس به دنبال طناب دور دستان علی... ط، طِ با دسته مثل دسته ی تابوت تنها، تاریکی، بی تابی، توان، آری توان، آن هم توان از دست رفته... ث، ثِ ی سه نقطه مثل سپر، سه فرزند علی و فاطمه، مثل سینه ی سرخ، سکوت، سیلی، مثل سندی بزرگ، سند فدک... صاد همانند ثانیه، ثانیه های سریع وداع، ثانیه های کند تمنا... سین اول صفا، صمیمیت، صبر، صدر، صدر فاطمه؛ وای خدای من... ح، حِ جیمی مثل همدم، همدم شب... - 1395/11/26 آبروریزی بلد نیست http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=2139 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=2139 مدح امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام چیزی به جز نامت برای ما سند نیست جز حرف عاشق هیچ چیزی مستند نیست این خانه لو رفته ست در جمع گدایان اینجا کسى که دست خالى می رود نیست بیچاره ای دیدم نشسته در مسیرت بیچاره جز اینجا که جایی را بلد نیست گیرم بخواهم بشمرم فضل على را اندازه ی فضل و کراماتش عدد نیست وقتى شنیدم مادر شیر است نامش فهمیدم اصلا فاطمه ، بنت اسد نیست به وصف ذاتش آیه اى نزدیک تر از این آیه هاى قل هو الله احد نیست این قلب من میل نجف دارد دوباره راهی برای این دلی که می طپد نیست ؟ ما تجربه کردیم چندین بار ، دیدیم پشت در این... - 1395/11/13 طرح ایوان نجف http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=2121 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=2121 طرح ایوان نجف، طرح جنان بوده و هست صحبت از عرش در آنجا به میان بوده و هست قامت هرکه ز در وارد ایوان گشته ست پی تعظیم خداوند، کمان بوده و هست از حضور علی (ع) و هر نفس عیسائیش بر تن خاک نجف، نعمت جان بوده و هست از حضور علی (ع) و جلوهی یکتائی او این نجف کعبهی صاحبنظران بوده و هست خضر در خاک نجف آب بقا پیدا کرد مانده مدیون علی (ع) این که جوان بوده و هست خاک این شهر بود دور مزار حیدر (ع) چشمهی آب حیاتی که روان بوده و هست \"بردن نام علی (ع) ، خوردن صد جام عسل درک این راز مبرهن به دهان بوده و هست\" من که این شعر نوشتم به خدا معترفم که عنایات علی (ع)... - 1395/3/21