سايت تخصصي اميرالمومنين ابوتراب | صفات و فضائل شیعیان سايت تخصصي اميرالمومنين ابوتراب | صفات و فضائل شیعیان آخرين مطالب Copyright (C) 2011 www.aboutorab.com - All Rights Reserved. fa-IR سايت تخصصي اميرالمومنين ابوتراب | صفات و فضائل شیعیان images/logo.jpg images/logo.jpg رضایت امام http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=766 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=766 مرحوم شيخ طوسى رضوان الله تعالى عليه در كتاب رجال خود آورده است: در يكى از روزها، عدّه اى از دوستان امام رضا عليه السّلام در منزل آن حضرت گرد يكديگر جمع شده بودند و يونس بن عبدالرّحمن نيز كه از افراد مورد اعتماد حضرت و از شخصيّت هاى ارزنده بود، در جمع ايشان حضور داشت. هنگامى كه آنان مشغول صحبت و مذاكره بودند، ناگهان گروهى از اهالى بصره اجازه ورود خواستند. امام عليه السّلام، به يونس فرمود: داخل فلان اتاق برو و مواظب باش هيچ گونه عكس العملى از خود نشان ندهى؛ مگر آن كه به تو اجازه داده شود. آن گاه اجازه فرمود و اهالى بصره وارد شدند و عليه يونس، به... - 1390/7/24 ماجرای حضرت امیر علیه السلام و رمیله http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=556 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=556 برسی در کتاب مشارق الانوار نقل کرده است: امیر المؤمنین علی علیه السّلام به رمیله که یکی از شیعیان خاص آن حضرت است و مریض شده بود، فرمود: ای رمیله دچار تب شدیدی شدی و سپس مقداری سبکی احساس کردی و به مسجد برای نماز آمدی؟ گفت : بلی ای سرور من از کجا دانستی؟ فرمود: یا رمیله، ما من مؤمن و لا مؤمنة یمرض الّا مرضنا لمرضه، و لا حزن الّا حزنّا لحزنه، و لا دعا الّا آمنّا لدعائه، و لا سکت الّا دعونا له، و لا مؤمن و لا مؤمنة فی المشارق و المغارب الّا و نحن معه.[1] ای رمیله، زن و مرد مؤمنی نیست که مریض شود، مگر اینکه ما به خاطر مریضی او مریض می شویم، و هر گاه... - 1390/5/12 شیعیان ما http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=451 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=451 ابو بصير گفت: امام صادق عليه السّلام فرمود: شيعيان ما پرهيزكار، كوشا در كار خير، وفادار، امانتدار و اهل زهد و عبادتند. در هر شبانه روز، پنجاه و يك ركعت نماز مىگزارند. شبها را [به عبادت] بيدارند و روزها را روزه مىگيرند. زكات مالشان را مىدهند و حجّ خانه خدا را بجا مىآورند و از هر كار حرامى دورى مىكنند.[1] ________________________________________________________ پی نوشت: [1]. صفات الشيعه(شیخ صدوق)-ترجمه توحيدى، ص: 21 - 1390/4/28 تسلیم امرما http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=450 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=450 حسين بن خالد گفت: حضرت رضا عليه السّلام فرمود: شيعيان ما، تسليم امر ما هستند، سخنان ما را مىپذيرند و با دشمنان ما مخالفند. پس هر كس اين گونه نباشد، از ما نيست. [1] ________________________________________________________ پی نوشت: [1]. صفات الشيعه-ترجمه توحيدى، ص: 23 - 1390/4/28 تقیه و ایمان http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=449 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=449 ابان بن عثمان گفت: امام صادق عليه السّلام فرمود: هر كس تقيه نمىكند، دين ندارد، و هر كس پرهيز از گناه نمىكند ايمان ندارد. [1] ________________________________________________________ پی نوشت: [1]. صفات الشيعه-ترجمه توحيدى، ص: 23 - 1390/4/28 تمسک به اهل بیت http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=448 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=448 امام صادق عليه السّلام می فرمایند: دروغ مى گويد كسى كه گمان مى كند از شيعيان ماست، در حالى كه به غير ما تمسّك مى جويد.[1] ------------- [1]. صفات الشيعه-ترجمه توحيدى، ص: 21 - 1390/4/28 شیعیان و کرامت الهی http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=447 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=447 امام رضا عليه السّلام می فرمایند: هر كس با شيعيان ما دشمنى ورزد، با ما دشمنى ورزيده و هر كس شيعيان ما را دوست بدارد، ما را دوست داشته، چون آنها از ما هستند و از سرشت ما خلق شدهاند. هر كس آنان را دوست بدارد، از ماست و هر كس آنها را دشمن بدارد، از ما نيست. شيعيان ما به نور خدايى مىنگرند و در رحمت خداوند غوطهورند و به كرامت الهى رستگارند. هيچ يك از شيعيان ما مريض نمىشود مگر اين كه ما به خاطر بيمارى او بيمار مىشويم و مغموم و اندوهگين نمىشود مگر اين كه ما به خاطر غم و غصهاش اندوهناك مىشويم و شاد نمىشود مگر اين كه ما به خاطر شادىاش فرحناك مىشويم. هيچ يك از... - 1390/4/28 پرهیزکاران،دوستان رسول خدا http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=446 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=446 ابو عبيده حذّاء گفت: از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه فرمود: هنگامى كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم مکه را فتح كرد، بر كوه صفا رفت و [با صداى بلند] فرمود: اى فرزندان هاشم، اى فرزندان عبد المطّلب، همانا من رسول خدا به سوى شما هستم و نسبت به شما دلسوز و مهربانم. نگوييد محمّد از ماست، [زيرا] به خدا سوگند، دوستان من، از بين شما و غير شما، تنها پرهيزكارانند. آگاه باشيد، من شما را در روز قيامت نخواهم شناخت، زيرا در حالى به نزد من مىآييد كه [محبّت و تعلّقات] دنيا را به دوش مىكشيد، و [بر خلاف شما] عدهاى از مردم مىآيند كه [توشه] آخرت را با خود... - 1390/4/28 شیعه علی علیه السلام http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=445 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=445 امام محمّد باقر عليه السّلام به جابر فرمود: اى جابر، همانا شيعه على عليه السّلام كسى است كه صدايش از گوشش تجاوز نمىكند و دشمنىاش از بدنش به ديگرى نمىرسد. دشمن ما را مدح و ستايش نمىكند، به كسى كه بغض و كينه ما را دارد، نمىپيوندد و با كسى كه بر ما عيب مىگيرد همنشينى نمىكند. شيعه على عليه السّلام كسى است كه همچون سگ زوزه نمىكشد، همچون كلاغ طمع نمىورزد و اگر از گرسنگى هم بميرد، چيزى از مردم (غير از برادران دينىاش) درخواست نمىكند. آنها زندگى محقّرى دارند و خانه بدوشند. اگر [جايى] حضور داشته باشند، كسى آنها را نمىشناسد، و اگر غايب باشند، كسى سراغ آنها... - 1390/4/28 تاثیر همنشین http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=444 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=444 امام باقر عليه السّلام از امير المؤمنين عليه السّلامنقل كرده اند كه: همنشينى با افراد شرور، بدگمانى به نيكان را به دنبال دارد و همنشينى با نيكان، افراد شرور را به خوبان ملحق مى كند و همنشينى زشتكاران با نيكان، زشتكاران را به خوبان ملحق مى سازد. پس هر كس، امرش بر شما مشتبه شد و از دينش آگاهى نداشتيد، به همنشينانش نگاه كنيد، اگر اهل ديانت بود، او هم بر دين خداست و اگر اهل ديانت نبود، او نيز بهره اى از دين ندارد. همانا رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم مى فرمود: هر كس ايمان به خدا و روز قيامت دارد، هرگز با هيچ كافرى، برادرى [و دوستى] نمى كند و با... - 1390/4/28