سايت تخصصي اميرالمومنين ابوتراب | پیشگویی و قضاوت سايت تخصصي اميرالمومنين ابوتراب | پیشگویی و قضاوت آخرين مطالب Copyright (C) 2011 www.aboutorab.com - All Rights Reserved. fa-IR سايت تخصصي اميرالمومنين ابوتراب | پیشگویی و قضاوت images/logo.jpg images/logo.jpg اعتراف زیر شکنجه http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=1330 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=1330 در زمان خلیفه دوم، زن بارداری را پیش وی آوردند که به گناه خویش اعتراف کرده بود و خلیفه دستور داد بر او حد جاری کنند. -در هنگامی که آن زن را می بردند تا او را مجازات کنند- امیر مومنان صلوات الله علیه با وی برخورد کرد و -از اطرافیان- پرسید: قضیه این زن چیست؟ گفتند: خلیفه دستور داده بر او حد جاری شود. امیرالمومنین علیه السلام فرمود آن زن را برگردانند. سپس خطاب به خلیفه فرمودند: تو بر خودش مسلط هستی، ولی بر بچه ای که در شکم اوست چه تسلطی داری (گناه آن بچه چیست)؟ شاید -هم- بر سر آن زن فریاد زده ای یا او را ترسانده ای (تا اقرار گرفتی). خلیفه گفت: بله، این گونه... - 1391/5/4 توطئه اى كه فاش گرديد http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=1311 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=1311 در زمان خلافت خلیفه دوم، دو نفر امانتى را نزد زنى به وديعت گذاشتند و به وى سفارش نمودند كه تنها با حضور هر دوى آنان وديعه را تحويل دهد. پس از مدتى يكى از آن دو به نزد زن رفته و مدعى شد كه دوستش مرده است و وديعه را مطالبه نمود. زن در ابتدا از دادن سپرده امتناع ورزيد ولى چون آن مرد زياد رفت و آمد مى نمود و مطالبه مى كرد، وديعه را به وى داد. پس از گذشت زمانى مرد ديگر به نزد زن آمده و خواستار وديعه گرديد، زن داستان را برايش بازگو نمود؛ اما مرد قبول نکرد و در نتیجه با هم اختلاف پیدا کردند، لذا -برای قضاوت- نزد خلیفه رفتند. خلیفه به زن گفت: تو ضامن وديعه هستى.... - 1391/4/28 چگونه هم راه امیرالمومنین باشیم؟ http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=1276 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=1276 اميرالمؤمنين عليه السّلام در مورد سختيهاى دوران غيبت و فضيلتِ استقامت در دين در آن زمان فرموده اند: براى قائم ما غيبتى است طولانى، گويا شيعيان را مى بينم كه در آن دوران، چون چهارپايان به دنبال چراگاه مى روند اما نمى يابند (به دنبال پناهگاهى هستند اما پيدا نمى كنند)؛ آگاه باشيد هر كه از شيعيان كه بر دين خود ثابت قدم باشد و طولانى شدن زمان غيبت، دل او را سخت نكند، او روز قيامت هم درجه و هم راه با من است. -------------------------- منبع: كتاب پيشگوييهاي اميرالمومنين عليه السلام نوشته: سيد محمد نجفي يزدي - 1391/4/20 مولا و غلام مشتبه شدند http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=1174 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=1174 در زمان خلافت اميرالمومنين عليه السلام مردى كوهستانى با غلام خود به حج مى رفتند، در بين راه غلام مرتكب تقصيرى شد و مولايش او را كتك زد. غلام عصباني شد و به مولاى خود گفت: تو مولاى من نيستى؛ بلكه من مولا هستم و تو غلام من مى باشى. به اين ترتيب آن دو پيوسته يكديگر را تهديد نموده و به هم مى گفتند: اى دشمن خدا! بر سخنت ثابت باش تا به كوفه رفته تو را به نزد اميرالمومنين عليه السلام ببرم. زماني كه به كوفه رسيدند هر دو با هم نزد على عليه السلام رفتند؛ مولا (ضارب) گفت : اين شخص ، غلام من است؛ مرتكب خلافى شد و من او را زدم. به اين دليل از اطاعت من سرپيچي كرده و... - 1391/3/17 پيشگوئى حضرت امير عليه السّلام در مورد مختار http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=1080 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=1080 روزي اميرالمؤمنين عليه السّلام در جمع بعضي از اصحاب خود فرمود: همان گونه كه گروهى از بنى اسرائيل فرمانبردارى كردند و محترم شدند و گروهى ديگر نافرمانى كرده و عذاب شدند، شما نيز چنين خواهد كرد. كسانى كه اين سخن را مى شنيدند گفتند: يا امير المؤمنين، نافرمانبردار ما كيست؟ اميرالمؤمنين عليه السّلام فرمود: آنان كه دستور دارند ما اهل بيت را احترام كنند و حقوق ما را بزرگ بشمارند اما خيانت كرده و نافرمانى مي كنند و حق ما را انكار نموده و اولاد پيامبر را خواهند كشت. گفتند: يا امير المؤمنين، اين خبر واقع خواهد شد؟ اميرالمؤمنين عليه السّلام... - 1391/2/26 تدبير حكيمانه اميرالمؤمنين براى امنيت شيعيان در آينده http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=1075 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=1075 امام صادق عليه السلام فرمودند: سيره و روش على علیه السلام در مورد اهالی بصره (دشمنان شكست خورده امیرالمومنین كه توسط آن حضرت آزاد شدند و به اسيران و فراريان و خانواده و سایر اموال ايشان تعرض نشد) براى شيعيان بهتر بود از آنچه خورشيد بر آن مى تابد. ایشان (حضرت على علیه السلام) مى دانست كه اين گروه (مخالفين) داراى دولت و حكومت خواهند شد و اگر آنها را اسير مى كرد، (در آینده) آنها شيعيان او را اسير مى كردند. راوى می پرسد: آيا قائم عليه السلام نيز مانند امیرمومنان (با مخالفينش) برخورد مى كند؟ امام صادق عليه السلام فرمود: نه؛ همانا على عليه السلام مى... - 1391/2/19 آگاهى اميرمومنان به حال شيعيان خود http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=1063 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=1063 در زمان امیر مومنان علیه السلام، يكى از شيعيان كه نامش رميله بود بيمار شد، به گونه اى كه نتوانست به مسجد بیايد؛ چند روز بعد كه حالش بهتر شد به نماز آمد، حضرت امير عليه السّلام به او فرمود: اى رميله بيمار شدى ، سپس اندكى در خود سبكى احساس كردى و به نماز آمدى؟ رميله گفت : آرى اى سرور من ، شما چطور آگاه شديد؟ حضرت فرمود: اى رميله هيچ مرد و زن مؤمنى نيست كه مريض شود مگر اينكه ما نيز ناراحت و غمگين مى شويم ، او دعا نمى كند مگر اينكه ما براى او آمين مى گوئيم ، او خاموش نمى شود مگر اينكه ما براى او دعا مى كنيم ، هيچ مرد و زن مؤمنى در شرق و غرب عالم نيست مگر... - 1391/2/13 آگاهى حضرت امير عليه السّلام به اولين بيعت كننده با ابوبكر http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=1033 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=1033 سلمان نقل مي كند: وقتى بعد از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مردم با ابوبكر بيعت كردند، نزد حضرت على عليه السّلام رفتم ، ايشان مشغول غسل دادن پيامبر خدا صلى الله عليه و آله بودند، عرض كردم : هم اكنون ابوبكر بالاى منبر رسول خدا صلى الله عليه و آله جاى گرفته و به خدا سوگند كه راضى نيست مردم با يك دست با او بيعت كنند، بلكه با هر دو دست با او بيعت مى كنند. على عليه السّلام فرمود: اى سلمان، آيا فهميدى اولين كسى كه بالاى منبر با ابوبكر بيعت كرد كه بود؟ عرض كردم : نمى دانم ، همين قدر ديدم كه در سقيفه بنى ساعده وقتى انصار در انتخاب خليفه منازعة مى كردند... - 1391/1/29 بيشگوئى پيامبر صلى الله عليه وآله و اميرالمؤمنين عليه السلام در مورد زبير http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=1003 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=1003 در نزاعي كه بين عثمان و زبير پيش آمده بود عثمان به زبير گفت : بخدا سوگند از پيامبر صلي الله عليه و آله شنيدم كه مى فرمود: زبير در حاليكه از دين بيرون است كشته مى شود. سلمان نقل مي كند: اميرالمومنين حضرت على عليه السلام به طور خصوصى به من فرمود: عثمان -در اين زمينه- راست مى گفت؛ زيرا زبير بعد از كشته شدن عثمان با من بيعت خواهد كرد، اما بعدا بيعت شكنى مى كند و در حالي كه از اسلام خارج است كشته مى شود. -------------------------- منبع: كتاب پيشگوييهاي اميرالمومنين عليه السلام نوشته: سيد محمد نجفي يزدي - 1390/12/19 پيشگوئى حضرت در مورد شهر كوفه و حاكمان آن http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=983 http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=983 در نهج البلاغه آمده است كه اميرالمؤمنين عليه السّلام در خطبه اى فرمود: اى كوفه؛ گويا تو را مى بينم كه (بر اثر آمد و شد لشكرها و پيشامدهاى سخت) همانند چرم در بازار \"عكاظ\" كشيده مى شوى (زيرا در هنگام دباغى، چرم، بسيار مالش داده مى شود و بسيار آن را كشيده مي سازند و هم چنين عكاظ نام بازار معروفي بوده است در حجاز ميان نخله و طائف) و از پيشامد حادثه پايمال گشته و جنبش ها (انواع مصائب) بر تو وارد شود، و من مى دانم هيچ ستمگرى بر تو اراده ظلم نكند مگر اين كه خداوند او را به بلائى مبتلا كند يا كسى را بر او مسلط گرداند كه وي را به قتل برساند. و اين خبر از جمله... - 1390/12/7